aboutus     courses     video          note piano     contact

About us


โรงเรียนเปียโน Music Yours เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ที่อยากให้มีโรงเรียนที่มีบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวและอยากให้ทุกคนที่ต้องการเรียนเปียโนมีโรงเรียนที่สอนเปียโนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องไปจนถึงขั้นที่สามารถเล่นเปียโนได้ในแบบฉบับของตัวเองเกิดขึ้น

นอกจากการสอนเปียโนแล้ว โรงเรียนดนตรี Music Yours ยังเปิดสอนในวิชาการทำเพลงแบบมืออาชีพด้วยคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Music อีกด้วย ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่

ด้วยเครื่องดนตรีที่ทันสมัย และอุปกรณ์ที่ครบครัน ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศการเรียนดนตรีแบบใหม่ได้ที่ Music Yours

ผู้ใดสนใจสามารถแวะเข้ามาชมสถานที่เรียนหรือติดต่อสอบถามได้ที่นี่

เรียนเปียโน สอนเปียโน เล่นเปียโน โน้ตเปียโน เปียโนป๊อบ